Djerv 1919

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg 2018:

 • Håkon Melkevik
 • Kurt Eskevik
 • Karl Erik Johansen
 • Arild Græsdal
 • Sjur Jarle Hauge
 • Maid Memic

Sportslig utvalg skal:

 • definere og gjennomføre nødvendige tiltak for å oppnå de sportslige mål satt i klubbhåndbok og sportsplan
 • sørge for etterlevelse og videreutvikling av klubbens sportsplan
 • bistå ved ansettelse av trenere og videreutvikling disse
 • sørge for å gjennomføre trenerforum 3 ganger årlig
 • gi råd ved påmelding av lag i kretsens seriespill
 • være en støttespiller for de ulike lag sine trenere og støtteapparat.

Utvalget har ansvaret for klubbens sportsplan.

Sportsklubben Djerv 1919
ADR Stordgata 5, 5522 HAUGESUND | TLF 52711883 | EPOST post@djerv1919.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift